Thông báo: V/v báo cáo khối lượng hoạt động đào tạo năm học 2013-2014 và dự kiến phân công KLHĐ ĐT cho các giảng viên năm học 2014-2015 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo: V/v báo cáo khối lượng hoạt động đào tạo năm học 2013-2014 và dự kiến phân công KLHĐ ĐT cho các giảng viên năm học 2014-2015

Thông báo: V/v báo cáo khối lượng hoạt động đào tạo năm học 2013-2014 và dự kiến phân công KLHĐ ĐT cho các giảng viên năm học 2014-2015

Kính gửi các đơn vị trong toàn trường nội dung Thông báo và file biểu mẫu tại tệp đính kèm.

Đính kèm: 
Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS