THÔNG BÁO (V/v: Nhập điểm trên phần mềm quản lý đào tạo của hệ chính quy) | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

THÔNG BÁO (V/v: Nhập điểm trên phần mềm quản lý đào tạo của hệ chính quy)

THÔNG BÁO (V/v: Nhập điểm trên phần mềm quản lý đào tạo của hệ chính quy)

Chi tiết thông báo xem tại file đính kèm.

Đính kèm: 
Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS