THÔNG BÁO (V/v tổ chức lễ bế giảng và trao bằng cho sinh viên tốt nghiệp năm học 2011 - 2012) | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

THÔNG BÁO (V/v tổ chức lễ bế giảng và trao bằng cho sinh viên tốt nghiệp năm học 2011 - 2012)

THÔNG BÁO (V/v tổ chức lễ bế giảng và trao bằng cho sinh viên tốt nghiệp năm học 2011 - 2012)

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2011 – 2012, Nhà trường tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên các khóa 48 khối kỹ thuật và khóa 49 khối Vận tải kinh tế, Công nghệ thông tin. Chi tiết thông báo xem tại file đính kèm.

 

Đính kèm: 
Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS