THÔNG BÁO (V/v: Xác định định mức giảng dạy và nghiên cứu khoa học năm học 2011-2012) | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

THÔNG BÁO (V/v: Xác định định mức giảng dạy và nghiên cứu khoa học năm học 2011-2012)

THÔNG BÁO (V/v: Xác định định mức giảng dạy và nghiên cứu khoa học năm học 2011-2012)

Thông báo về việc điều chỉnh cách tính định mức giảng dạy và nghiên cứu khoa học năm học 2011-2012. Chi tiết thông báo xem tại file đính kèm.

Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS