Thông báo(V/v: Nhận đơn Phúc khảo bài thi tuyển sinh Đại học hệ chính quy tuyển sinh năm 2012) | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo(V/v: Nhận đơn Phúc khảo bài thi tuyển sinh Đại học hệ chính quy tuyển sinh năm 2012)

Thông báo(V/v: Nhận đơn Phúc khảo bài thi tuyển sinh Đại học hệ chính quy tuyển sinh năm 2012)

Trường Đại học Giao thông Vận tải nhận đơn phúc khảo của thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh Đại học chính quy, kỳ thi ngày 04 và 05 tháng 7 năm 2012 từ ngày 26/7/2012 đến ngày 09/8/2012. (Thông tin chi tiết về việc nhận đơn Phúc khảo thí sinh xem tại thông báo số: 558/TB-ĐHGTVT ngày 26/7/2012). Thí sinh xem thông báo và tải mẫu đơn tại file đính kèm.

Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS