Thông báo(V/v: Thi lại của sinh viên hệ chính quy, cử tuyển _ Kỳ II năm học 2011 - 2012) | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo(V/v: Thi lại của sinh viên hệ chính quy, cử tuyển _ Kỳ II năm học 2011 - 2012)

Thông báo(V/v: Thi lại của sinh viên hệ chính quy, cử tuyển _ Kỳ II năm học 2011 - 2012)

Nhà trường đã xếp lịch đăng ký thi lại và lịch thi lại học kỳ II năm hoạc 2011 - 2012 cho sinh viên các khóa thuộc hệ chính quy, cử tuyển. Chi thiết thông báo xem tại file đính kèm.

Đính kèm: 
Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS