Trường ĐH GTVT thông báo Kết quả tuyển sinh Đại học chính qui năm 2014. Để tra cứu kết quả tuyển sinh. Click vào links sau để tra cứu: http://203.162.174.120:8085