Thời khóa biểu K50, 51, 52 học kỳ I năm học 2012 - 2013 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thời khóa biểu K50, 51, 52 học kỳ I năm học 2012 - 2013

Thời khóa biểu K50, 51, 52 học kỳ I năm học 2012 - 2013

Tải và xem TKB tại file đính kèm: Các Bộ môn xem thời khóa biểu tại file "TKB Bmon.xls"; Sinh viên xem thời khóa biểu tại file "TKB SV"

Đính kèm: 
Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS