Cổng thông tin Tuyển sinh Đại học chính quy 2015 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Cổng thông tin Tuyển sinh Đại học chính quy 2015

Cổng thông tin Tuyển sinh Đại học chính quy 2015

Hiện nay "Cổng thông tin Tuyển sinh Đại học chính quy 2015 " đã hoạt động. Mọi thông tin về tuyển sinh Đai học Chính quy năm 2015 của Trường ĐH Giao thông vận tải (cả CS II - TP Hồ Chí Minh) đã được đăng tải đầy đủ và rõ ràng. Bạn đọc quan tâm, xin mời truy cập theo đường link sau:http://ts.utc.edu.vn

Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS