Danh sách phòng thi, ca thi kỳ thi phân loại trình độ ngoại ngữ cho sinh viên K59 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Danh sách phòng thi, ca thi kỳ thi phân loại trình độ ngoại ngữ cho sinh viên K59

Danh sách phòng thi, ca thi kỳ thi phân loại trình độ ngoại ngữ cho sinh viên K59

Chi tiết xem file đính kèm./.

Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS