Các thí sinh đã đăng ký nhưng không có tên trong danh sách cần liên hệ phòng Tài chính - Kế toán (103 nhà A1) ĐT: (024) 37669295