DANH SÁCH SINH VIÊN K.58 DỰ THI PHÂN LOẠI TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH (BỔ SUNG CÁC THÍ SINH ĐĂNG KÝ TỪ 30/8) | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

DANH SÁCH SINH VIÊN K.58 DỰ THI PHÂN LOẠI TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH (BỔ SUNG CÁC THÍ SINH ĐĂNG KÝ TỪ 30/8)

DANH SÁCH SINH VIÊN K.58 DỰ THI PHÂN LOẠI TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH (BỔ SUNG CÁC THÍ SINH ĐĂNG KÝ TỪ 30/8)


Các thí sinh đã đăng ký nhưng không có tên trong danh sách cần liên hệ phòng Tài chính - Kế toán (103 nhà A1) ĐT: (024) 37669295

Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS