Kết quả thi đánh giá trình độ ngoại ngữ cho sinh viên bậc đại học hệ chính qui K55, K56, K57 đợt 2 học kỳ I năm học 2017-2018 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Kết quả thi đánh giá trình độ ngoại ngữ cho sinh viên bậc đại học hệ chính qui K55, K56, K57 đợt 2 học kỳ I năm học 2017-2018

Kết quả thi đánh giá trình độ ngoại ngữ cho sinh viên bậc đại học hệ chính qui K55, K56, K57 đợt 2 học kỳ I năm học 2017-2018

Chi tiết xem file đính kèm ./.

Đính kèm: 
Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS