Kết quả thi phân loại trình độ ngoại ngữ cho sinh viên K61 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Kết quả thi phân loại trình độ ngoại ngữ cho sinh viên K61

Kết quả thi phân loại trình độ ngoại ngữ cho sinh viên K61

- Hiện nay đã có kết quả thi phân loại trình độ ngoại ngữ cho sinh viên K61. Thí sinh có thể tra cứu kết quả tại ĐÂY

- Thí sinh muốn phúc khảo kết quả thi làm đơn theo mẫu đính kèm nộp tại: Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo - 209A9

- Thời hạn nộp đơn xin phúc khảo kết quả thi: Chậm nhất ngày 02/11/2020

- Lệ phí phúc khảo: 50.000đ

Phòng KT&ĐBCLĐT thông báo để thí sinh biết và thực hiện./.

Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS