Kết quả thi phân loại trình độ tiếng anh sinh viên Khoá 59 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Kết quả thi phân loại trình độ tiếng anh sinh viên Khoá 59

Kết quả thi phân loại trình độ tiếng anh sinh viên Khoá 59

Thông báo

Gửi Sinh viên K59

Nhà Trường gửi các em kết quả thi phân loại trình độ Tiếng Anh và điểm quy đổi sang các học phần ngoại ngữ tương ứng.

Sinh viên Khoa Đào tạo Quốc tế đạt từ 500 điểm trở lên, liên hệ với Bộ môn Anh văn (P. 805 A6) để làm thủ tục chuyển điểm cho các học phần tiếng Anh tiếp theo của Khoa ĐTQT.

Từ thứ 2 ngày 17/9/2018 SV K59 lên trang quản lý đào tạo để xem kế hoạch học và đăng ký học ngoại ngữ.

Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS