Quyết định về việc ban hành Đề án "Đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả học tập" | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Quyết định về việc ban hành Đề án "Đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả học tập"

Quyết định về việc ban hành Đề án "Đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả học tập"(Chi tiết xem tệp đính kèm).

Đính kèm: 
Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS