Thông báo: Điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy vào trường Đại học GTVT (mã GHA) năm 2012 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo: Điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy vào trường Đại học GTVT (mã GHA) năm 2012

Thông báo: Điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy vào trường Đại học GTVT (mã GHA) năm 2012

Chi tiết điểm trúng tuyển xem tại file đính kèm.

Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS