Thông báo kết quả Tuyển sinh Đại học chính quy năm học 2012 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo kết quả Tuyển sinh Đại học chính quy năm học 2012

Thông báo kết quả Tuyển sinh Đại học chính quy năm học 2012

Kết quả Tuyển sinh Đại học chính quy năm học 2012 xem chi tiết tại http://en.uct.edu.vn/utc/index1.php?portal=news&page=entrance_mark

Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS