Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2020 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2020

Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2020

Ngày 8/5/2020 trường Đại học Giao thông vận tải ban hành Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2020.

Chi tiết thí sinh xem file đính kèm./.

Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS