Thông báo về việc hoãn tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức chính quy năm 2015 đối tượng quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 9 của Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT. | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo về việc hoãn tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức chính quy năm 2015 đối tượng quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 9 của Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT.

Thông báo về việc hoãn tuyển sinh đào tạo liên thông hình thức chính quy năm 2015 đối tượng quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 9 của Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT.

(Chi tiết xem tệp đính kèm).

Đính kèm: 
Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS