Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của Giảng viên học kỳ 2 năm học 2014-2015. | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của Giảng viên học kỳ 2 năm học 2014-2015.

Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của Giảng viên học kỳ 2 năm học 2014-2015.

(Chi tiết xem tệp đính kèm).

Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS