Thông báo về việc miễn lệ phí đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2016. | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo về việc miễn lệ phí đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2016.

Thông báo về việc miễn lệ phí đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2016.

(Chi tiết xem tệp đính kèm).

Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS