Thông báo về việc phúc khảo bài thi đánh giá trình độ ngoại ngữ cho sinh viên bậc đại học hệ chính qui K55, K56 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo về việc phúc khảo bài thi đánh giá trình độ ngoại ngữ cho sinh viên bậc đại học hệ chính qui K55, K56

Thông báo về việc phúc khảo bài thi đánh giá trình độ ngoại ngữ cho sinh viên bậc đại học hệ chính qui K55, K56(Chi tiết xem tệp đính kèm).

Đính kèm: 
Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS