Thông báo về việc tổ chức thi phân loại trình độ tiếng Anh cho sinh viên hệ chính quy khóa 57. | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo về việc tổ chức thi phân loại trình độ tiếng Anh cho sinh viên hệ chính quy khóa 57.

Thông báo về việc tổ chức thi phân loại trình độ tiếng Anh cho sinh viên hệ chính quy khóa 57.

(Chi tiết xem tệp đính kèm).

Đính kèm: 
Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS