THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2015 (BỔ SUNG) | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2015 (BỔ SUNG)

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2015 (BỔ SUNG)

Theo yêu cầu của Bộ Giáo dục & Đào tạo trong công văn số 3809/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 29/7/2015 gửi các trường Đại học, Trường Đại học Giao thông Vận tải thông báo bổ sung các thông tin đến các thí sinh tham gia xét tuyển đại học chính quy năm 2015 vào trường Đại học Giao thông Vận tải những nội dung trong FILE ĐÍNH KÈM dưới đây.

Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS