Kế hoạch toàn khóa (dành cho khóa 20, đợt 1) | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Kế hoạch toàn khóa (dành cho khóa 20, đợt 1)

Kế hoạch toàn khóa (dành cho khóa 20, đợt 1)

 

KẾ HOẠCH TOÀN KHÓA

(dành cho khóa 20-1)

 

TT

Nội dung

Thời gian (dự kiến)

Thời lượng (tuần)

Ghi chú

1

Học các học phần của HK 1

04/9/2012- 15/12/2012

15

 

2

Thi các học phần của HK 1

17/12/2012- 12/01/2013

4

 

3

Học các học phần của HK 2

14/01/2013- 20/4/2013

12

2 tuần nghỉ tết

4

Thi các học phần của HK 2

22/4/2013- 18/5/2013

4

 

5

Làm, bảo vệ đề cương luận văn, giao nhận đề tài

13/5/2013- 15/6/2013

5

 

6

Viết luận văn

từ tháng 7/2013

26

 

7

Bảo vệ luận văn

từ tháng 1/2014

 

 

 

Tổng cộng

 

66

 

 

Hệ đào tạo: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS