THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS NGUYỄN LAN | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS NGUYỄN LAN

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS NGUYỄN LAN

Tên đề tài: 
Nghiên cứu đánh giá và xác định tải trọng cho phép qua cầu trên cơ sở kết quả kiểm định cầu
Chuyên ngành: 
Xây dựng Công trình đặc biệt
Mã số chuyên ngành: 
62.58.02.06
Họ và tên nghiên cứu sinh: 
Nguyễn Lan
Họ và tên cán bộ hướng dẫn: 
GS.TS. Nguyễn Viết Trung – Đại học GTVT
TS. Đỗ Hữu Thắng – Viện KHCN GTVT
Cơ sở đào tạo: 
Trường Đại học Giao thông Vận Tải

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án

1.   Trên cơ sở phân tích cơ sở dữ liệu cân động (WIM) của trạm cân Dầu Giây và cơ sở dữ liệu xe đăng kiểm  đã phát triển được 3 mô hình tải trọng hợp pháp đại diện cho 3 loại xe tải thân liền, xe đầu kéo-sơmi rơmooc và xe thân liền kéo theo rơmooc phù hợp với điều kiện giao thông Việt nam phục vụ cho mục đích đánh giá cầu và cắm biển hạn chế tải trọng.

2.   Đã hiệu chuẩn các hệ số tải trọng cho đánh giá cầu theo phương pháp LRFR dựa trên dữ liệu cân động xe trạm cân Dầu giây, Việt Nam.

 

3.    Đã lượng hóa sự quan hệ giữa hệ số khả năng chịu tải RF, tải trọng cắm biển theo chỉ số độ tin cậy β và tuổi thọ còn lại của cầu  làm cơ sở cho việc lựa chọn tải trọng cho phép qua cầu và cắm biển tải trọng phù hợp hơn với các mục tiêu xác định trước. Trên cơ sở đó đề xuất thủ tục đánh giá cầu và xác định tải trọng cho phép qua cầu có xét đến tuổi thọ còn lại và độ tin cậy khai thác.

4.   Đã xây dựng được hệ thống phần mềm LLPR1, BrLoadTest, FAPRE, CTD, phục vụ đánh giá và xác định tải trọng cho phép qua cầu.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS