THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS. AN THỊ HOÀI THU ANH | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS. AN THỊ HOÀI THU ANH

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS. AN THỊ HOÀI THU ANH

Tên đề tài: 
VỀ MỘT GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH TRAO ĐỔI NĂNG LƯỢNG HÃM CỦA TÀU ĐIỆN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ VIỆT NAM
Chuyên ngành: 
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Mã số chuyên ngành: 
9520216
Họ và tên nghiên cứu sinh: 
An Thị Hoài Thu Anh
Họ và tên cán bộ hướng dẫn: 
PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải
PGS.TS. Nguyễn Văn Liễn

THÔNG TIN LUẬN ÁN

TÊN ĐỀ TÀI: VỀ MỘT GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH TRAO ĐỔI NĂNG LƯỢNG HÃM CỦA TÀU ĐIỆN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Mã số: 9520216
Nghiên cứu sinh: An Thị Hoài Thu Anh

Người hướng dẫn khoa học:      1. PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải

                                                     2. PGS.TS. Nguyễn Văn Liễn

 

1. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án:

  • Ý nghĩa khoa học: Đề xuất các giải pháp sử dụng hiệu quả năng lượng vận hành đoàn tàu thông qua giải pháp điều khiển thu hồi năng lượng hãm tái sinh bằng hệ thống tích trữ năng lượng siêu tụ đặt trên tàu thay vì năng lượng hãm tái sinh bị tiêu tán trên điện trở hãm, đồng thời giảm dao động điện áp trên bus DC; giải pháp áp dụng lý thuyết tối ưu xác định profile tốc độ chạy tàu nhằm tối ưu  năng lượng vận hành đoàn tàu với nguồn lai. 
  • Ý nghĩa thực tiễn: Kết quả nghiên cứu này sẽ là tiền đề cho việc tích hợp thiết bị dự trữ năng lượng vào hệ thống tàu điện, thiết kế các phương pháp điều khiển tối ưu nhằm tiết kiệm năng lượng vận hành đoàn tàu; có khả năng áp dụng cho các tuyến đường sắt đô thị Việt Nam trong tương lai.

 

2. Tính mới của luận án:

  • Đề xuất sử dụng thiết bị tích trữ năng lượng siêu tụ đặt trên tàu tích hợp với hệ truyền động động cơ điện kéo thông qua bộ biến đổi DC-DC hai chiều và thiết kế điều khiển siêu tụ theo đặc tính chạy tàu.
  • Ứng dụng nguyên lý cực đại của Pontryagin tìm được các điểm chuyển tối ưu các chế độ vận hành, xác định được đồ thị đặc tính tốc độ tối ưu năng lượng vận hành đoàn tàu có sử dụng thiết bị tích trữ năng lượng siêu tụ đặt trên tàu.

 

THE INFORMATION OF THESIS

THESIS: ABOUT A SOLUTION TO CONTROL THE ENERGY EXCHANGE PROCESS OF VIETNAM URBAN RAILWAY ELECTRIFIED TRAINS

Course: Control Engineering and Automation
Code: 9520216
Specialization: Control Engineering and Automation
PhD student:  An Thi Hoai Thu Anh
Scientific Instructors:         1. Associate Prof., Dr. Nguyen Thanh Hai
                                             2. Associate Prof., Dr. Nguyen Van Lien

1. Scientific and practical significance of the thesis:

  • Scientific significance: Proposing solutions to efficient use of train operation energy through the solution of recuperating regenerative energy by supercapacitor energy storage system On-board instead of regenerative braking energy dissipated on braking resistor; furthermore, reducing the voltage fluctuation on the DC bus; the optimal speed profile identification solution for train operation using optimal control theory with power supplied to trains being a hybrid source.
  • Practical significance: The results of this study will be a premise for integrating energy storage system into the electrified train, designing optimal control methods to save energy for train operation, which is able to Applying  for future urban railways of Vietnam.

 

2. The novelty of the thesis:
  • Proposing SCESS On-board integrated with traction motor drive system via Interleaved bidirectional DC-DC converter and designing supercapacitor control according to the operation characteristics of a railway vehicle.
  • Applying Pontryagin's maximum principle to find optimal transfer points of operating modes, determine the optimal speed profile of train operation using supercapacitors on board.
Đính kèm: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS