THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS VŨ PHƯƠNG THẢO | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS VŨ PHƯƠNG THẢO

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS VŨ PHƯƠNG THẢO

Tên đề tài: 
Nghiên cứu ảnh hưởng cốt sợi thủy tinh phân tán đến khả năng chống mỏi và chống lún vệt bánh xe của bê tông asphalt trong điều kiện Việt Nam
Chuyên ngành: 
Kỹ thuật Xây dựng Đường ôtô và đường thành phố
Mã số chuyên ngành: 
62580205
Họ và tên nghiên cứu sinh: 
Vũ Phương Thảo
Họ và tên cán bộ hướng dẫn: 
GS.TS Bùi Xuân Cậy – Trường Đại học GTVT
PGS.TS Trần Thị Kim Đăng – Trường Đại học GTVT
Cơ sở đào tạo: 
Trường Đại học Giao thông Vận tải

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

-         Đã phân tích được ảnh hưởng của cốt sợi phân tán cải thiện đặc tính chống mỏi và chống lún vệt bánh của bê tông nhựa;

-         Đã phân tích và lựa chọn được mô hình thí nghiệm mỏi và lún vệt bánh xe của bê tông nhựa. Đã lựa chọn loại cốt sợi thủy tinh phù hợp để gia cường bê tông nhựa;

-         Đã đề xuất công thức hỗn hợp bê tông nhựa gia cường sợi thủy tinh phân tán với hàm lượng sợi tốt nhất 0,3%, sử dụng nhựa PMBIII và nhựa 40/50. Đã đưa ra định lượng hiệu quả cải thiện khả năng chống mỏi và chống lún vệt bánh của bê tông nhựa cốt sợi thủy tinh phân tán với bê tông nhựa đối chứng với 2 loại nhựa PMBIII và 40/50;

-         Đã xây dựng được 4 đường đặc tính mỏi của bê tông nhựa PMBIII và 4 đường đặc tính mỏi của bê tông nhựa 40/50 tùy thuộc vào hàm lượng sợi thủy tinh 0%; 0.1%; 0.3%; 0.5% từ thí nghiệm mỏi theo phương pháp khống chế ứng suất.

THESIS SUMMARY

RESEARCH THE EFFECT OF GLASS FIBER TO FATIGUE RESISTANCE AND ANTI – RUTTING OF HOT MIX ASPHALT IN VIET NAM CONDITIONS

Major: Highway Engineering

Code: 62.58.02.05

Doctoral student: Vu Phuong Thao

Scientific supervisors:

1. Prof. Ph.D. Bui Xuan Cay

2. As.Prof. PhD. Tran Thi Kim Dang

Institution: University of Transport and Communications

New contributions of the dissertation:

-         Analyzed the effect of glass fiber to fatigue behavior and rut depth of hot mix asphalt.

-         Analyzed and selected model of fatigue and rutting experiments of asphalt concrete. The suitable type of glass fiber is selected for glass fiber reinforced asphalt concrete.

-         Proposed the formula of glass fiber reinforced asphalt concrete used polymer modified bitumen PMBIII and bitumen 40-50 with fiber contents 0,3% optimum. The improve fatigue and rutting performance of glass fiber reinforced asphalt concrete used polymer modified bitumen PMBIII and bitumen 40-50 is estimated;

Four fatigue lines of glass fiber reinforced asphalt concrete with four contents of glass fiber: 0%; 0,1%; 0,3% and 0,5% are established using four point bending test of constant stress applications.

Đính kèm: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS