Tên đề tài:Nghiên cứu xác định thành phần vật liệu hợp lý lớp bê tông nhựa tạo nhám mặt đường cấp cao ở Việt Nam
Chuyên ngành:Xây dựng đường ô tô và đường thành phố
Mã số chuyên ngành:62.58.30.01
Họ và tên nghiên cứu sinh:Nguyễn Phước Minh
Họ và tên cán bộ hướng dẫn:PGS.TS.NGƯT Trần Tuấn Hiệp – Trường Đại học GTVT
Cơ sở đào tạo:Trường Đại học Giao thông Vận Tải

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

  • Luận án đã nghiên cứu tổng quan tình hình sử dụng vật liệu lớp bê tông nhựa tạo nhám của các nước trên thế giới và tại Việt Nam;
  • Đã xác lập được ba thành phần hỗn hợp và đề xuất các chỉ tiêu kỹ thuật giới hạn cho vật liệu lớp bê tông nhựa tạo nhám;
  • Đã lựa chọn được thành phần vật liệu hợp lý cho lớp bê tông nhựa tạo nhám mặt đường ô tô;
  • Đã nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng khai thác lớp bê tông nhựa tạo nhám; trong đó đã nghiên cứu xác định quan hệ của các chỉ tiêu khai thác;
  • Đã nghiên cứu xác định được hiệu quả tăng độ nhám vĩ mô và độ hút nước của mặt đường bê tông nhựa tạo nhám bằng công nghệ phun rửa cao áp; từ đó thiết lập và đề xuất chế độ kiểm tra bảo dưỡng định kỳ mặt đường nhám trên các tuyến cao tốc;
  • Đã đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng khai thác lớp bê tông nhựa tạo nhám trên tất cả các khâu: vật liệu, sản xuất vật liệu tại trạm trộn, công nghệ thi công, công tác kiểm tra giám sát, nghiệm thu chất lượng và công tác quản lý khai thác lớp bê tông nhựa tạo nhám mặt đường cấp cao.
  • Đóng góp thực tiễn của luận án là: Nội dung và kết quả nghiên cứu của luận án là một tài liệu tham khảo tốt cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh, các kỹ sư, các nhà thiết kế và nghiên cứu trong lĩnh vực này. Luận án góp phần làm phong phú thêm các kiến thức lý thuyết, thực nghiệm về sử dụng vật liệu bê tông nhựa lớp tạo nhám làm mặt đường cấp cao ở Việt Nam.