Thủ tục bảo vệ cho học viên cao học bắt đầu từ K22.2 trở đi | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thủ tục bảo vệ cho học viên cao học bắt đầu từ K22.2 trở đi

Thủ tục bảo vệ cho học viên cao học bắt đầu từ K22.2 trở đi

Các học viên cao học bắt đầu từ K22.2 trở đi khi bảo vệ cần hoàn thành những giấy tờ sau:
- Nộp 2 ảnh 3x4, "lý lịch khoa học", lệ phí làm bằng (50.000đ), "phiếu xác nhận các điều kiện bảo vệ" có đầy đủ chữ ký tại phòng Đào tạo SĐH trước khi bảo vệ luận văn thạc sĩ (cho anh Hùng)
- Sau khi bảo vệ thì đóng "Phiếu xác nhận đủ điều kiện lưu Thư viện" vào cuốn luận văn để nộp thư viện, lấy "Giấy biên nhận luận văn" nộp lại bộ môn chuyên môn để lưu vào hồ sơ bảo vệ.
- Các học viên K22.1 trở về trước thì làm tất cả thủ tục trên trước khi bảo vệ theo mẫu phiếu xác nhận 2015.
Chi tiết liên hệ hỏi anh Hùng theo sđt: 0983.984.710

Đính kèm: 
Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS