Quyết định giao đề tài cao học đợt tháng 9/2012 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Quyết định giao đề tài cao học đợt tháng 9/2012

Quyết định giao đề tài cao học đợt tháng 9/2012

Đề nghị các học viên cao học đã nộp Đề cương luận văn cho bộ môn mà không có tên trong Danh sách giao đề tài liên hệ với bộ môn và Phòng Đào tạo Sau đại học để kịp thời bổ sung.

Chi tiết xem các tệp đính kèm.

Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS