Ảnh lễ trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ tháng 8/2019 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải