Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp bộ môn của NCS. Phạm Văn Toàn | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp bộ môn của NCS. Phạm Văn Toàn

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp bộ môn của NCS. Phạm Văn Toàn

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Trường Đại học Giao thông Vận tải tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp bộ môn cho NCS Phạm Văn Toàn.

Đề tài: Nghiên cứu góp phần hoàn thiện các chỉ tiêu đánh giá đối với dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông theo hình thức PPP "Hợp tác đầu tư" ở Việt Nam

Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Mã số: 9580205

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 02 tháng 10 năm 2018.

Địa điểm: Phòng Hội thảo - Tầng 4 - Nhà A8- Trường Đại học Giao Thông Vận Tải - Số 3 - Phố Cầu Giấy - Đống Đa - Hà Nội.

Kính mời các đồng chí quan tâm đến dự!

Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS