Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Đỗ Văn Thuận | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Đỗ Văn Thuận

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Đỗ Văn Thuận

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Trường Đại học Giao thông Vận tải tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Đỗ Văn Thuận.

Đề tài: Nghiên cứu quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư công trong xây dựng công trình đường bộ ở Việt Nam

Ngành: Quản lý xây dựng; Mã số: 9580302

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 02 năm 2019.

Địa điểm: Phòng Hội thảo - Tầng 4 - Nhà A8- Trường Đại học Giao Thông Vận Tải - Số 3 - Phố Cầu Giấy - Đống Đa - Hà Nội.

Kính mời các đồng chí quan tâm đến dự!

Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS