BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Trường Đại học Giao thông Vận tải tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Lê Mạnh Cường.

Đề tài: Kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn Nhà nước

Ngành: Quản lý xây dựng; Mã số: 9580302

Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 02 năm 2019.

Địa điểm: Phòng Hội thảo - Tầng 4 - Nhà A8- Trường Đại học Giao Thông Vận Tải - Số 3 - Phố Cầu Giấy - Đống Đa - Hà Nội.

Kính mời các đồng chí quan tâm đến dự!