BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Trường Đại học Giao thông Vận tải tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Lê Văn Nam.

Đề tài: Chiến lược phát triển cán bộ quản lý của doanh nghiệp vận tải đường sắt Việt Nam

Ngành: Tổ chức và quản lý vận tải; Mã số: 62840103

Thời gian: 08 giờ 00 phút, thứ Sáu, ngày 21 tháng 8 năm 2015.

Địa điểm: Phòng Hội thảo - Tầng 4 - Nhà A8- Trường Đại học Giao Thông Vận Tải - Số 3 - Phố Cầu Giấy - Đống Đa - Hà Nội.

Kính mời các đồng chí quan tâm đến dự!