BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Trường Đại học Giao thông Vận tải tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Nguyễn Mạnh Hùng.

Đề tài: Chiến lược sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp vận tải

Ngành: Tổ chức và quản lý vận tải; Mã số: 62840103

Thời gian: 14 giờ 00 phút, thứ Hai, ngày 10 tháng 8 năm 2015.

Địa điểm: Phòng Hội thảo - Tầng 4 - Nhà A8- Trường Đại học Giao Thông Vận Tải - Số 3 - Phố Cầu Giấy - Đống Đa - Hà Nội.

Kính mời các đồng chí quan tâm đến dự!