Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Nguyễn Xuân Nguyên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Nguyễn Xuân Nguyên

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS. Nguyễn Xuân Nguyên

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Nguyễn Xuân Nguyên.

Đề tài: Nghiên cứu tăng cường Quản lý Nhà nước về Vận tải hàng hóa bằng ô tô ở Việt Nam

Ngành: Tổ chức và quản lý vận tải; Mã số: 9840103

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 08 năm 2019.

Địa điểm: Phòng Hội thảo - Tầng 4 - Nhà A8- Trường Đại học Giao thông vận tải - Số 3 - Phố Cầu Giấy - Đống Đa - Hà Nội.

Kính mời các đồng chí quan tâm đến dự!

Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS