Thí sinh xem  Quyết định và danh sách trúng tuyển ở file đính kèm.

Thông báo trúng tuyển sẽ được gửi theo đường bưu điện theo địa chỉ thí sinh đăng ký hoặc có thế lấy trực tiếp tại P209 nhà A9