QĐ Công nhận học viên cao học K20 - 2 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

QĐ Công nhận học viên cao học K20 - 2

QĐ Công nhận học viên cao học K20 - 2

Thí sinh xem  Quyết định và danh sách trúng tuyển ở file đính kèm.

Thông báo trúng tuyển sẽ được gửi theo đường bưu điện theo địa chỉ thí sinh đăng ký hoặc có thế lấy trực tiếp tại P209 nhà A9

Đính kèm: 
Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS