Quyết định 911 - 2 Giai đoạn | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Quyết định 911 - 2 Giai đoạn

Quyết định 911 - 2 Giai đoạn

Về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ theo :"Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020"( Hình thức phối hợp với các cơ sở đào tạo ở nước ngoài- Đợt 2)

Đính kèm: 
Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS