Thôgn báo xét tuyển NCS đợt 2 (tháng 10 năm 2012) | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thôgn báo xét tuyển NCS đợt 2 (tháng 10 năm 2012)

Thôgn báo xét tuyển NCS đợt 2 (tháng 10 năm 2012)

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

 

 
 

 

Số:    514   /TB-ĐHGTVT-SĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội , ngày     09   tháng     7       năm 2012

 

THÔNG BÁO

Xét tuyển nghiên cứu sinh

 (đợt 2 - tháng 10 năm 2012)

Kính gửi: ………………………………………………………………

            Trường Đại học Giao thông Vận tải tổ chức xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2012. Hình thức đào tạo không tập trung. Thời gian đào tạo: 4 năm.

          Danh mục và mã số chuyên ngành đào tạo theo bảng kê kèm theo thông báo này.

1. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN  

            - Có bằng thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển. Trường hợp chưa có bằng thạc sĩ thì phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui, loại khá trở lên, ngành phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển.

          - Có một bài luận về dự định nghiên cứu; có hai thư giới thiệu của 2 nhà khoa học cùng chuyên ngành có học vị tiến sĩ trở lên.

          - Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 (bậc 3/6) trở lên theo khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ, trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển NCS do một trường đại học trong nước đào tạo ngoại ngữ cấp, hoặc tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sỹ được đào tạo ở nước ngoài, hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngoại ngữ.

          - Có cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo.

2. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

            - Bản sao hợp lệ bằng Đại học (nếu chưa có bằng thạc sĩ).

          - Bản sao hợp lệ bảng điểm Đại học (nếu chưa có bằng thạc sĩ).

- Bản sao hợp lệ bằng Thạc sĩ. 

          - Bản sao hợp lệ bảng điểm Cao học.

          - Đơn xin dự tuyển.

          - Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để học tập, nghiên cứu của một bệnh viện đa khoa cấp quận huyện trở lên.

          - Công văn cử đi thi của thủ trưởng cơ quan (nếu có).

          - Bản sao hợp lệ các giấy tờ tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc hợp đồng dài hạn (nếu có).

          - Bài luận về dự định nghiên cứu của thí sinh dự tuyển.

          - 02 thư giới thiệu của 2 nhà khoa học cùng chuyên ngành.

          - 04 ảnh cỡ 3x4 và phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ, điện thoại liên hệ.

(Hồ sơ dự tuyển theo mẫu của Trường, không giải quyết các trường hợp hồ sơ thiếu giấy tờ)

3. KẾ HOẠCH XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH

            - Bán hồ sơ: Từ ngày có thông báo này.     

- Nhận hồ sơ: Từ ngày 03/7/2012 tại trường đại học Giao thông Vận tải tại Hà Nội hoặc tại Cơ sở II của trường tại TP. Hồ Chí Minh.

          - Xét tuyển: Dự kiến từ 29 tháng 10 đến 03 tháng 11 năm 2012 (ngày chính thức sẽ thông báo sau) tại trường ĐH Giao thông Vận tải tại Hà Nội.

          - Thông báo kết quả tuyển chọn: trong tháng 11/2012.

          - Thời gian nhập học: trong tháng 01/2013.

- Danh mục các hướng nghiên cứu, lĩnh vực hoặc đề tài nghiên cứu và danh sách các nhà khoa học có thể nhận hướng dẫn NCS, số lượng NCS có thể tiếp nhận theo từng hướng nghiên cứu xem tại website của Phòng Đào tạo sau đại học: http://www.uct.edu.vn/ > Đào tạo > Hệ đào tạo sau đai học.

- Chỉ tiêu tuyển sinh sẽ thông báo trước khi tổ chức xét tuyển.

Mọi thủ tục xin liên hệ:

          - Tại Hà Nội: Phòng Đào tạo SĐH, Phòng 209 nhà A9, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 043 211 5687.

          - Tại Tp HCM: Ban Đào tạo, Trường Đại học Giao thông Vận tải - Cơ sở II, số 450 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9. Điện thoại: 083.7305267.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

PGS.TS. Trần Đắc Sử

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cơ sở II;

- duatin@moet.edu.vn;

- Lưu: HCTH, ĐT SĐH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC CÁC CHUYÊN NGÀNH XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH

ĐỢT 2 NĂM 2011 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

(kèm theo Thông báo số                /TB-ĐH GTVT-SĐH ngày     tháng     năm 2012)

 

TT

Tên và mã số các chuyên ngành tuyển sinh hiện tại

Tên và mã ngành phù hợp

trong Danh mục 04

Tên chuyên ngành

Mã số

Tên ngành

Mã số

1

Xây dựng đường ôtô và đường thành phố

62.58.30.01

 

 

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

 

 

62.58.02.05

2

Xây dựng đường sắt

62.58.35.01

3

Xây dựng cầu hầm

62.58.25.01

4

Xây dựng công trình đặc biệt

62.58.50.05

5

Địa kỹ thuật xây dựng

62.58.60.01

Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt

62.58.02.06

6

Cơ học vật rắn

62.44.21.01

Cơ kỹ thuật

62.52.01.01

7

Cơ học kỹ thuật

62.52.02.01

8

Kỹ thuật máy và thiết bị xây dựng, nâng chuyển

62.52.10.01

 

 

 

 

Kỹ thuật cơ khí động lực

 

 

 

 

 

62.52.01.16

9

Khai thác, bảo trì thiết bị xây dựng, nâng chuyển

62.52.45.01

10

Kỹ thuật ô tô - máy kéo

62.52.35.01

11

Khai thác, bảo trì ô tô - máy kéo

62.52.46.01

12

Kỹ thuật đầu máy xe lửa - toa xe

62.52.11.01

13

Khai thác, bảo trì đầu máy xe lửa - toa xe

62.52.44.01

14

Tự động hóa

62.52.60.01

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

62.52.02.16

15

Kinh tế xây dựng

62.31.08.01

Quản lý xây dựng

62.58.03.02

16

Tổ chức và quản lý vận tải

62.84.10.01

Tổ chức và quản lý vận tải

62.84.01.03

 

 

Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS