HOÃN BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Trường Đại học Giao thông Vận tải đã đăng tải thông tin về buổi họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Viết Huy về đề tài:

Nghiên cứu đánh giá tính dư trong kết cấu cầu ở Việt Nam

Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Mã số: 62580205

Tổ chức vào 08 giờ 30, ngày 10 tháng 10 năm 2015 tại Phòng Hội thảo - Tầng 4 - Nhà A8- Trường Đại học Giao Thông Vận Tải - Số 3 - Phố Cầu Giấy - Đống Đa - Hà Nội, trên Báo Nhân dân số 21917 ra ngày 29 tháng 09 năm 2015 và trên các phương tiện thông tin của Trường.

Tuy nhiên Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Viết Huy không thể tổ chức họp đúng như lịch đã thông báo. Trường Đại học Giao thông Vận tải xin thông báo để những ai quan tâm tới đề tài luận án của nghiên cứu sinh được biết. Thời gian họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường chính thức trường Đại học Giao thông Vận tải sẽ thông báo lại trên các phương tiện thông tin đại chúng sau.