Căn cứ Quyết định số 1242/QĐ-ĐHGTVT ngày 11/08/2020  của Hiệu trưởng trường Đại học Giao thông Vận tải về việc công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ  đợt 1 năm 2020;

Căn cứ kế hoạch học tập Cao học năm học 2020-2021 đã được Hiệu trưởng phê duyệt;

Phòng Đào tạo Sau đại học trường Đại học Giao thông Vận tải thông báo: Đề nghị ông/bà học viên cao học khóa 28.1 có mặt tại Hôi trường lớn- trường Đại học Giao thông Vận tải (số 3 phố Cầu Giấy- Láng Thượng- Đống Đa- Hà Nội) vào hồi 15h30 ngày 07/09/2020 để tham dự lễ khai giảng năm học 2020- 2021, hoàn thành các thủ tục nhập học. (Chi tiết file đính kèm)