Trường Đại học Giao Thông Vận Tải tổ chức lễ khai giảng khoá 26 đợt 1 năm học 2018 - 2019 vào hồi 15h ngày 11/06/2018. Đề nghị các học viên có tên trong Quyết đinh số 1069/QĐ- ĐHGTVT ngày 31/05/2018 của Hiệu trưởng trường ĐHGTVT về việc công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018 có mặt tại Hội trường lớn- trường ĐHGTVT để tham dự lễ khai giảng, nghe phổ biến kế hoạch học tập, quy chế và nộp học phí.(Thông báo đính kèm)
Trân trọng./