Thông báo thời gian thi lại môn tiếng anh các lớp cao học K20.1 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo thời gian thi lại môn tiếng anh các lớp cao học K20.1

Thông báo thời gian thi lại môn tiếng anh các lớp cao học K20.1

Phòng Đào tạo SĐH thông báo thời gian  và địa điểm thi lại môn Tiếng Anh đối với các lớp cao học K20.1 như sau:

I- Thời gian thi: ca 1 (12h30') ngày thứ bảy (30/3/2013)

II- Địa điểm:

1/ Lớp XD Cầu hầm, Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Kỹ thuật điện tử và Tự động hóa: thi tại P301-A7

2/ Lớp KTXD A, KTXD B: thi tại P302 - A7

3/ Lớp XD Đường sắt, Kỹ thuật ô tô máy kéo, QTKD, Xây dựng Sân bay, XD Đường ô tô & đường TP D: thi tại P303-A7

4/ Lớp XD Đường ô tô & đường TP B, lớp Tổ chức và QLVT: thi tại P401-A7

5/ Lớp XD Đường ô tô & TP A: thi tại P403-A7

Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS