Thông báo về Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Lê Thu Sao | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo về Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Lê Thu Sao

Thông báo về Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Lê Thu Sao

 

Trường Đại học GTVT tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của NCS  Lê Thu Sao về đề tài: “Đổi mới công tác sản xuất kinh doanh vận tải đường sắt theo hướng gắn với thị trường và hội nhập quốc tế”.

          Chuyên ngành: Tổ chức và quản lý vận tải (VTĐS)

          Mã số: 62. 84. 10. 01

Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 21 tháng 09 năm 2012.

Địa điểm: Phòng 401 nhà A1 - Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Trân trọng kính mời các đồng chí quan tâm tới dự ./.

Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS