Trường Đại học GTVT tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của NCS  Lê Thu Sao về đề tài: “Đổi mới công tác sản xuất kinh doanh vận tải đường sắt theo hướng gắn với thị trường và hội nhập quốc tế”.

          Chuyên ngành: Tổ chức và quản lý vận tải (VTĐS)

          Mã số: 62. 84. 10. 01

Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 21 tháng 09 năm 2012.

Địa điểm: Phòng 401 nhà A1 - Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Trân trọng kính mời các đồng chí quan tâm tới dự ./.