THÔNG BÁO

VỀ VIỆC BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT CẤP BỘ MÔN

 
Trường Đại học Giao thông Vận tải tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kỹ thuật cấp bộ môn cho NCS Vũ Minh Đức
 
Tên đề tài: Nghiên cứu xác định các thông số khai thác kỹ thuật hợp lý của trạm trộn bê tông nhựa nóng do Việt Nam sản xuất trong điều kiện hiện nay nhằm nâng cao độ tin cậy và tuổi thọ của chúng.
Chuyên ngành: 
Khai thác, bảo trì thiết bị xây dựng, nâng chuyển;
Mã số: 62.52.45.01 
Hướng dẫn khoa học:    - PGS.TS Nguyễn Đăng Điệm – Trường Đại học GTVT
                                      - PGS.TS Vũ Thế Lộc – Trường Đại học GTVT
Thời gian: 8 giờ 30  ngày 22/ 9/ 2012;
Địa điểm: phòng 401 nhà A1 – Trường Đại học GTVT - Láng Thượng – Đống Đa - Hà Nội.
Xin mời các đồng chí quan tâm tới dự.
 
 
Phòng đào tạo sau đại học