THÔNG BÁO VỀ THỜI HẠN ĐÀO TẠO CỦA KHÓA 24.1 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

THÔNG BÁO VỀ THỜI HẠN ĐÀO TẠO CỦA KHÓA 24.1

THÔNG BÁO VỀ THỜI HẠN ĐÀO TẠO CỦA KHÓA 24.1

Phòng Đào tạo SĐH thông báo tới các học viên cao học K24.1 chưa bảo vệ luận văn thạc sĩ khẩn trương hoàn thành luận văn và tới trường làm thủ tục bảo vệ trước thời hạn ngày 31/01/2020 (thông tin chi tiết xem file đính kèm)

Trân Trọng!

Đính kèm: 
Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS