Trường Đại học GTVT trân trọng thông báo buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Bùi Bá Khiêm - chuyên ngành Tổ chức & QLVT với đề tài: "Nghiên cứu giải pháp về vốn đầu tư khai thác cảng biển Việt Nam" dự kiến tổ chức vào hồi 9h ngày 11 tháng 01 năm 2013 sẽ hoãn sang ngày khác. Lý do: một số thành viên Hội đồng có việc bận đột xuất không thể tham dự được.

Kính mong Hội đồng, các đại biểu và quý vị quan tâm thông cảm.

Ngày bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Bùi Bá Khiêm sẽ được Nhà trường thông báo sau.